ห้องสมุดประชาชน


กิจกรรม : กิจกรรม 2 เมษา วันรักการอ่าน (สัปดาห์รักการอ่าน) ณ ห้องสมุดประชาชน “เฉลิมราชกุมารี”อำเภอจุน การเรียนรู้การทำขนมไทยข้าวเกรียบปากหม้อ และการเรียนรู้การทำไอศครีมโบราณ โดย กศน.ตำบลหงส์หินและ กศน.ตำบลทุ่งรวงทอง

กิจกรรม 2 เมษา วันรักการอ่าน (สัปดาห์รักการอ่าน) ณ ห้องสมุดประชาชน “เฉลิมราชกุมารี”อำเภอจุน การเรียนรู้การทำขนมไทยข้าวเกรียบปากหม้อ และการเรียนรู้การทำไอศครีมโบราณ โดย กศน.ตำบลหงส์หินและ กศน.ตำบลทุ่งรวงทอง      31 คน

กดเพื่อแชร์ข่าว

จดหมายข่าวประจำวันที่  7 เมษายน 2566  ห้องสมุดประชาชน “เฉลิมราชกุมารี”อำเภอจุน

กิจกรรม 2 เมษา วันรักการอ่าน (สัปดาห์รักการอ่าน) ณ ห้องสมุดประชาชน “เฉลิมราชกุมารี”อำเภอจุน  

การเรียนรู้การทำขนมไทยข้าวเกรียบปากหม้อ และการเรียนรู้การทำไอศครีมโบราณ

โดย กศน.ตำบลหงส์หินและ กศน.ตำบลทุ่งรวงทอง

                     วันที่ 7 เมษายน 2566 เวลา 8.30 น. นางวิลาวัลย์  ไชยมงคล ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอจุน มอบหมายให้ กศน.ตำบลหงส์หิน , กศน.ตำบลทุ่งรวงทอง  และห้องสมุดประชาชน “เฉลิมราชกุมารี”อำเภอจุน ดำเนินกิจกรรม 2 เมษา วันรักการอ่าน(สัปดาห์รักการอ่าน) กิจกรรมส่งเสริมการอ่านผ่านการเรียนรู้ 108 อาชีพ...มีการเรียนรู้การทำขนมไทยข้าวเกรียบปากหม้อ และการเรียนรู้การทำไอศครีมโบราณ เรียนรู้สื่อส่งเสริมอาชีพ กศน. มีการนิเทศติดตามงาน และให้กำลังใจโดยนางวิลาวัลย์ ไชยมงคล ผู้อำนวยการกศน.อำเภอจุน มีผู้เข้าร่วมกิจกรรมจำนวน 20 คน ณ ห้องสมุดประชาชน “เฉลิมราชกุมารี”อำเภอจุน จังหวัดพะเยา

 


กดเพื่อแชร์ข่าว