ห้องสมุดประชาชน


กิจกรรม : กิจกรรมสืบสานวัฒนธรรมประเพณีไทย สรงน้ำพระพุทธรูปและรดน้ำขอพร เนื่องในเทศกาลสงกรานต์ ประจำปี 2566

กิจกรรมสืบสานวัฒนธรรมประเพณีไทย สรงน้ำพระพุทธรูปและรดน้ำขอพร เนื่องในเทศกาลสงกรานต์ ประจำปี 2566      15 คน

กดเพื่อแชร์ข่าว

จดหมายข่าวประจำวันที่  20 เมษายน 2566   โดย ห้องสมุดประชาชน “เฉลิมราชกุมารี”อำเภอจุน

กิจกรรมสืบสานวัฒนธรรมประเพณีไทย สรงน้ำพระพุทธรูปและรดน้ำขอพร  เนื่องในเทศกาลสงกรานต์ ประจำปี 2566

           วันที่ 20 เมษายน 2566 เวลา 13.00 น. นางวิลาวัลย์  ไชยมงคล ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอจุน  พร้อมด้วยคณะครูและบุคลากรทางการศึกษา เข้าร่วมกิจกรรมสืบสานวัฒนธรรมประเพณีไทย สรงน้ำพระพุทธรูปและรดน้ำขอพร เนื่องในเทศกาลสงกรานต์ ประจำปี 2566 เพื่อความเป็นสิริมงคล และร่วมส่งเสริมอนุรักษ์สืบสานวัฒนธรรมประเพณีที่ดีงามของไทย ณ อาคารเรียนรวม กศน.อำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา


กดเพื่อแชร์ข่าว