ห้องสมุดประชาชน


กิจกรรม : กิจกรรมสร้างนิสัยรักการอ่าน เชิญชวนทำแบบทดสอบความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับ วันสำคัญของไทย 4 พฤษภาคม วันฉัตรมงคล

กิจกรรมสร้างนิสัยรักการอ่าน เชิญชวนทำแบบทดสอบความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับ วันสำคัญของไทย 4 พฤษภาคม วันฉัตรมงคล       15 คน

กดเพื่อแชร์ข่าว

จดหมายข่าวประจำวันที่  4 พฤษภาคม 2566  ห้องสมุดประชาชน “เฉลิมราชกุมารี”อำเภอจุน

 

กิจกรรมสร้างนิสัยรักการอ่าน  เชิญชวนทำแบบทดสอบความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับ วันสำคัญของไทย  4 พฤษภาคม วันฉัตรมงคล  

               ในเดือน พฤษภาคม 2566 นางวิลาวัลย์​ ไชยมงคล ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอจุน มอบหมายให้ ห้องสมุดประชาชน “เฉลิมราชกุมารี”อำเภอจุน  ดำเนินกิจกรรมส่งเสริมการอ่าน เชิญชวนทำแบบทดสอบความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับ วันสำคัญของไทย 4 พฤษภาคม วันฉัตรมงคล  หากท่านสามารถทำคะแนนอยู่ในเกณฑ์ 70 % ท่านจะได้รับเกียรติบัตรส่งให้ผ่านทาง e-mail (สามารถโหลดได้ใน PCนะคะ) ติดตามกิจกรรมได้ที่เพจ : ห้องสมุดประชาชน "เฉลิมราชกุมารี"อำเภอจุน  เนื่องในวันสำคัญของไทย 4 พฤษภาคม วันฉัตรมงคล  ผ่านสื่อออนไลน์ Online ขอแสดงความยินดีกับผู้ร่วมกิจกรรมที่ผ่านเกณฑ์การทดสอบกิจกรรมด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ขอเชิญชวนร่วมกิจกรรมสร้างนิสัยรักการอ่าน แบบทดสอบความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับวันสำคัญของไทย 4 พฤษภาคม วันฉัตรมงคล **ระยะเวลาร่วมกิจกรรมเริ่มวันที่ 1-31 พฤษภาคม 2566 ** หากท่านเข้าร่วมกิจกรรมสามารถทำแบบทดสอบได้คะแนนเฉลี่ย 70%จะได้รับเกียรติบัตร **สามารถตรวจสอบรายชื่อ ตรวจสอบคะแนนที่เพจห้องสมุดประชาชน "เฉลิมราชกุมารี"อำเภอจุน **


กดเพื่อแชร์ข่าว