ห้องสมุดประชาชน


กิจกรรม : กิจกรรมงานเฉลิมฉลองวาระครบรอบ 100 ปี วันประสูติ สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์

กิจกรรมงานเฉลิมฉลองวาระครบรอบ 100 ปี วันประสูติ สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์       12 คน

กดเพื่อแชร์ข่าว

จดหมายข่าวประจำวันที่ 06 พฤษภาคม 2566 โดย ห้องสมุดประชาชน “เฉลิมราชกุมารี”อำเภอจุน

ร่วมกิจกรรมงานเฉลิมฉลองวาระครบรอบ 100 ปี วันประสูติสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ 

                วันที่ 6 พฤษภาคม 2566 นางวิลาวัลย์ ไชยมงคล ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอจุน พร้อมด้วยคณะครู และบุคลากรทางการศึกษา กศน.อำเภอจุน ร่วมกิจกรรมงานเฉลิมฉลองวาระครบรอบ 100 ปีวันประสูติ สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ ประกอบด้วยพิธีทำบุญตักบาตรและพิธีวางพานพุ่มดอกไม้ถวายราชสักการะ เพื่อเป็นการน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณโดยมี นายจรินทร์ เก่งสงวนสิทธิ์ นายอำเภอจุน เป็นประธานในพิธีและกล่าวน้อมรำลึกในพระกรุณาธิคุณของสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ พร้อมด้วย หัวหน้าส่วนราชการประจำอำเภอ หัวหน้าส่วนราชการสังกัดส่วนกลาง ผู้บริหารสถานศึกษานายกเทศนตรีตำบล นายกองค์การบริหารส่วนตำบล กำนันทุกตำบล และผู้ใหญ่บ้านทุกหมู่บ้าน และประชาชนร่วมพิธี ณ หอประชุม 50 ปี อำเภอจุน ที่ว่าการอำเภอจุน จังหวัดพะเยา


กดเพื่อแชร์ข่าว