เรื่อง : สิทธิเข้าทำงานของคนพิการ ห้องสมุดประชาชน


เรื่อง : สิทธิเข้าทำงานของคนพิการ
หมวดหมู่ : สื่อเสียงสำหรับผู้พิการ (ผู้ใหญ่)
ผู้เข้าชม : 21 คน


|| แชร์ - ส่ง E-Book ไปที่ :

รายละเอียดเนื้อหา : สิทธิเข้าทำงานของคนพิการ


|| แชร์ - ส่ง E-Book ไปที่ :

|| ขอขอบคุณ : www.youtube.com