เรื่อง : วิธีช่วยเหลือคนพิการทางการเห็น : ความทรงจำใหม่หัวใจเดิม



 ห้องสมุดประชาชน


เรื่อง : วิธีช่วยเหลือคนพิการทางการเห็น : ความทรงจำใหม่หัวใจเดิม
หมวดหมู่ : สื่อเสียงสำหรับผู้พิการ (ผู้ใหญ่)
ผู้เข้าชม : 14 คน


|| แชร์ - ส่ง E-Book ไปที่ :

รายละเอียดเนื้อหา : วิธีช่วยเหลือคนพิการทางการเห็น : ความทรงจำใหม่หัวใจเดิม


|| แชร์ - ส่ง E-Book ไปที่ :

|| ขอขอบคุณ : www.youtube.com