เรื่อง : ผู้พิการทางการมองเห็นสร้าง ‘รถสำหรับคนตาบอด’ ห้องสมุดประชาชน


เรื่อง : ผู้พิการทางการมองเห็นสร้าง ‘รถสำหรับคนตาบอด’
หมวดหมู่ : สื่อเสียงสำหรับผู้พิการ (ผู้ใหญ่)
ผู้เข้าชม : 13 คน


|| แชร์ - ส่ง E-Book ไปที่ :

รายละเอียดเนื้อหา : ผู้พิการทางการมองเห็นสร้าง ‘รถสำหรับคนตาบอด’


|| แชร์ - ส่ง E-Book ไปที่ :

|| ขอขอบคุณ : www.youtube.com