เรื่อง : แว่นตา AI แปลงภาพเป็นเสียง ดวงตาผู้ช่วยของคนตาบอด | TNN Tech Reports ห้องสมุดประชาชน


เรื่อง : แว่นตา AI แปลงภาพเป็นเสียง ดวงตาผู้ช่วยของคนตาบอด | TNN Tech Reports
หมวดหมู่ : สื่อเสียงสำหรับผู้พิการ (ผู้ใหญ่)
ผู้เข้าชม : 5 คน


|| แชร์ - ส่ง E-Book ไปที่ :

รายละเอียดเนื้อหา : แว่นตา AI แปลงภาพเป็นเสียง ดวงตาผู้ช่วยของคนตาบอด | TNN Tech Reports


|| แชร์ - ส่ง E-Book ไปที่ :

|| ขอขอบคุณ : www.youtube.com